Zdrav način življenja

 

Za koronarne bolnike, še zlasti pa še za tiste, ki  dalj časa živijo z dejavniki visokega tveganja na področju srčno žilnih obolenj je zelo pomembno, da poleg redne telesne vadbe skrbijo tudi za usmerjanje v zdrave načine življenja in druge oblike preprečevanja razvad. Med te sodijo dodatna izobraževanja pa tudi usposabljanje za drugačne oblike preživljanja prostega časa in zdravega načina prehranjevanja kot:

 

- zdravstvena predavanja s pogovori,

- organizacija zdravstveno preventivnih delavnic,

- testiranje telesnih zmogljivosti po hoji na 2 km,

- intenzivna rehabilitacijska vadba v zdravilišču v mesecu marcu,

- spremljanje vrednosti krvnega tlaka, holesterola  in glukoze,

- letno supervizijsko srečanje vaditeljic