V času, ko smo zaradi pandemije in sprejetih ukrepov za njeno zajezitev, dodatno omejeni pri skrbi za svoje zdravje, se nam izmikajo tudi možnosti za redno izvajanje programa vseživljenjske rehabilitacijske vadbe  in vzdrževanje dobre telesne kondicije. V koronarnem  društvu smo bili že pred časom prisiljeni prilagoditi  ali pa  krčiti redne programe telesne vadbe ter iskati vse mogoče nove rešitve (zmanjševanje števila udeležencev vadbenih skupin, vadba na prostem itd.). 

Telovadeči se sicer znajdejo vsak po svoje, a dejstvo je, da vsi pogrešajo pravo vodeno in organizirano telesno vadbo. V našem društvu posebej izstopa še težava, da večina članic in članov nima možnosti, da bi spremljala program vadbe preko interneta oziroma preko zoom-a.

To so razlogi, da smo v Koronarnem društvu Ilirska Bistrica pristopili k projektu telesne vadbe na domu pod geslom »ZA NAŠE ZDRAVJE GRE«. Zasnovali smo prilagojen  program rehabilitacijske  vadbe, ki temelji na smernicah, kot jih je določil Strokovni svet  Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije in na izhodiščih za implementacijo integriranega programa, ki se izvaja v okviru projekta Srce in zdravje.  Program je po zahtevnosti in po izboru vaj prilagojen koronarnim bolnikom pa tudi drugim gibalno oviranim udeležencem,  sestavljajo  ga štirje različni  vadbeni sklopi v trajanju po 45 minut. Vsak sklop  vsebuje zaokrožene faze ogrevanja, aerobne vadbe in sproščanja, kot to predvideva že uveljavljena struktura vadbene ure. Sestavna dela vadbenega sklopa sta tudi merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa. 

Vaje za vse štiri vadbene enote je  zbrala in prilagodila vodja vaditeljic iz našega društva,   izvaja jih  in telovadeče usmerja usposobljen trener.

Ideja je takoj pritegnila sorodna društva iz naše občine, ki prav tako skrbijo za telesno kondicijo svojih članov in k sodelovanju so radi  pristopili še Društvo invalidov, Društvo diabetikov ter Društvo upokojencev. Istočasno smo skupaj dokazali, da se znamo medsebojno povezovati in sodelovati v korist članstva pa tudi za dobrobit drugih občanov, ki jim je mar za svoje zdravje.

Posebnost projekta je v tem, da omogoča organizirano telesno vadbo na domu in aktivno sodelovanje udeležencev preko TV zaslonov. TV GALEJA iz Ilirske Bistrice je sprejela izziv, posnela vse štiri vadbene sklope  in tako že od 22. marca dalje  omogoča vsem, ki spremljajo njihov program  v programskih shemah SIOL, A1, T-2 in Teles, da lahko ob gledanju tv programa redno telovadijo v domačih dnevnih sobah.  Posamezni vadbeni sklopi so  predvajani na programu TV Galeja trikrat tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih v zgodnjem večernem času ob 18.15 uri, ob torkih pa  v popoldanskem času ob 16.15 uri. TV Galeja bo vadbene sklope predvajala daljše obdobje, tudi v času počitnic ali izven drugih morebitnih  omejitev. 

 

In kakšni so odzivi?

Informacija o projektu je kmalu dosegla številne gledalce TV Galeja in v njem po oceni sodelujočih društev redno sodeluje več kot 200 telovadcev in telovadk. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se krog udeležencev še vedno širi. Že prvi teden po predvajanju tv programa je bilo izrečenih veliko sporočil zahvale in številnih pohval.

Projekt je bil opazen in ugodno sprejet tudi izven občinskih meja, saj so se kot partnerji v projektu vključila še slovenska koronarna društva in klubi  iz Ljubljane, Brežic ter Dolenjske in Bele krajine.