Podatki o društvu:

 

1. Naslov in sedež: Jurčičeva 1, 6250 ILIRSKA BISTRICA

2. Datum ustanovitve: 15.10.2011

3. Vpisano v register društev UE Ilirska Bistrica: 7.11.2011

4. Dejavnost: prostovoljno, dobrodelno, humanitarno in  nepridobitno delo na področju zdravja, rekreacije in socialnega varstva

5. Pravnoorganizacijska oblika: društvo – šifra 453, SKD: 94.999

6. Matična številka: 4037243, Davčna številka: 35547839

7. TRR račun pri Banki Koper, štev.: 1010 0005 0206 225

8. Zastopnik: Jože Valenčič , predsednik

9. Strokovno vodstvo: Andreja Vinšek Grilj, dr. med., spec. druž. med. in Jana Jenko, dr. med., spec. druž. med.

 

 

 


Podatki o članstvu:

 

Na dan 1.1.2013 je v registru društva vpisanih 209 članov in članic.