Temeljno poslanstvo društva

 

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da v njem koronarni bolniki ter osebe z enakimi ali podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarne bolezni, nadaljujejo s programom strokovno vodene redne telesne vadbe, si medsebojno pomagajo zlasti preko skupinskih oblik druženja, pohodništva in strokovnih predavanj ter tako kljub bolezni ohranjajo pričakovano kvaliteto življenja.
 

Naša vizija

 

Vizija društva je zagotoviti organizirane oblike pomoči vsem, ki potrebujejo podporo v procesu vseživljenjske rehabilitacije po operativnih posegih ali zdravstvenih zapletih, odpravljati dejavnike tveganja na področju srčno žilnih bolezni ter promovirati zdrave načine življenja odrasle populacije.

 

 

Naše strategije

 

Za uresničitev poslanstva in vizije društvo skrbi tako, da organizira in pospešuje:

1. Strokovno vodeno skupinsko rehabilitacijsko vadbo, ki je prilagojena koronarnim bolnikom in poteka dvakrat tedensko v telovadnici ali na prostem;

2. Organizacijo strokovnih predavanj v zvezi s preprečevanjem srčno žilnih bolezni;

3. Strokovno pomoč pri doseganju boljših prehranjevalnih navad;

4. Organizacijo pohodov v naravi z druženjem in dobrodelnimi akcijami;

5. Sistematično merjenje krvnega tlaka in letne preglede maščob in sladkorja v krvi,

6. Vzpodbujanje članov, da sodelujejo v rednih kontrolah pri lečečem zdravniku;

7. Spremljanje učinkov vadbe in drugih preventivnih aktivnosti.