Občina Ilirska Bistrica praznuje svoj praznik občine 4. junija. Gre za dan spomina na tiste
junijske dni leta 1942, ko so po eni prvih bitk Brkinske čete italijanski okupatorji na območju
občine požgali 7 vasi.

Zaradi epidemije korona virusa je bilo tudi letošnje praznovanje prilagojeno razmeram. Ob
državni zastavi in zastavi EU so javne ustanove, podjetja in številni občani na »svoj« praznik
izobesili še občinske zastave z znamenitim grbom »liburnije«. Občinski svet je kljub vsemu
skupaj z županom opravil plemenito dejanje – podelitev priznanj in zahval zaslužnim
organizacijam in posameznikom. Podelitev je potekala na priložnostni slovesnosti 17. junija
v Domu na Vidmu.
Med prejemniki priznanj je letos tudi Koronarno društvo Ilirska Bistrica, ki praznuje prvih
deset let svojega delovanja. Prejeli smo SPOMINSKO PLAKETO OBČINE ILIRSKA BISTRICA.
Plaketo je predsedniku društva predal župan g. Emil Rojc.
S ponosom smo prisluhnili utemeljitvi sklepa o podelitvi spominske plakete, v kateri sta
komisija za podeljevanje priznanj in občinski svet posebej zapisala, da Koronarno društvo
Ilirska Bistrica vseh deset let razvija in izvaja »izredno bogat program dejavnosti, ki so
namenjene ne le koronarnim bolnikom, ampak vsem občanom s težavami na področju srčno
žilnih obolenj in vsem drugim, ki so se odločili za zdrav način življenja. Društvo je v desetih
letih pomembno prispevalo h kvaliteti življenja velikega števila občanov, k utrjevanju zdravja
za vse ter za splošno dobrobit vsem, ki živimo v bistriški občini«.
Ob prejemu plakete se je predsednik društva Jože Valenčič v imenu članov in članic zahvalil
g. županu in vsem ostalim, ki so prepoznali društvo kot enega od pomembnih dejavnikov na
področju krepitve zdravja, razvijanja programov za starejše in pri širjenju splošne solidarnosti
na Ilirskobistriškem. Vsem občanom je ob koncu sporočil našo zavezo: Še naprej bomo to
delali za vse nas!

 

 

 

Fotografija 1:
Spominska plaketa za leto 2021 Koronarnemu društvu Ilirska Bistrica

Fotografija 2:
Predsednik društva Jože Valenčič in župan g. Emil Rojc poslušata utemeljitev
razlogov za podeljeno priznanje

 

Povezave

 

Aktualno

REVMATOIDNA VNETNA OBOLENJA MED NAMI

Koronarno društvo Ilirska Bistrica vsako leto organizira po dve zdravstveno preventivni predavanji, ki nista namenjeni zgolj članom društva, ampak tudi vsem drugim zainteresiranim. Drugo letošnje predavanje s pogovorno delavnico, ki je potekalo v mali dvorani Doma na Vidmu 9. novembra, je bilo namenjeno spoznavanju revmatoidnih vnetnih obolenj. Predavanja in pogovora se je udeležilo preko 60 udeležencev. Nosilka teme z naslovom »Revmatoidna vnetna obolenja - prepoznavanje in obvladovanje« je bila zdravnica Svjetlana Drljača, dr. med., specialistka revmatologije iz Splošne bolnišnice Izola,

Več
OB SVETOVNEM DNEVU SRCA

Bolezni srca in ožilja že več desetletij sodijo med najpogostejše povzročitelje smrti na svetu. Letno zaradi teh bolezni, ki vključujejo tudi srčni infarkt, možgansko kap in srčno popuščanje, prezgodaj umre 20,7 milijona ljudi po svetu. To je bil povod, da je Svetovna zdravstvena organizacija  29. september  razglasila kot Dan srca. 

Več
SRČNO - PREKO CELEGA LETA

Obeti za letošnje leto Koronarnemu društvu Ilirska Bistrica niso bili ravno vzpodbudni. Zvišanje stroškov za najemnine telovadnic in poslovnih prostorov, za ogrevanje, za druženja in še kaj na eni strani, pa zmanjšanje letnega zneska dotacije občine in še usihanje števila sponzorjev na drugi strani, so vodstvo in članstvo spravile v hude skrbi. 

Več
PESTRA SEZONA V KORONARNEM DRUŠTVU

Kljub ne povsem prijaznim okoliščinam zaradi epidemije smo se ob koncu marca zbrali na občnem zboru in ga zaključili z druženjem članstva. Zastavili smo si obetaven program in kar takoj začeli z delom. 

 

Več