Temeljno poslanstvo društva

 

Poslanstvo društva je v prizadevanju, da v njem koronarni bolniki ter osebe z enakimi ali podobnimi težavami lažje premagujejo posledice koronarne bolezni, nadaljujejo s programom strokovno vodene redne telesne vadbe, si medsebojno pomagajo zlasti preko skupinskih oblik druženja, pohodništva in strokovnih predavanj ter tako kljub bolezni ohranjajo pričakovano kvaliteto življenja.
 

Naša vizija

 

Vizija društva je zagotoviti organizirane oblike pomoči vsem, ki potrebujejo podporo v procesu vseživljenjske rehabilitacije po operativnih posegih ali zdravstvenih zapletih, odpravljati dejavnike tveganja na področju srčno žilnih bolezni ter promovirati zdrave načine življenja odrasle populacije.

 

 

Naše strategije

 

Za uresničitev poslanstva in vizije društvo skrbi tako, da organizira in pospešuje:

1. Strokovno vodeno skupinsko rehabilitacijsko vadbo, ki je prilagojena koronarnim bolnikom in poteka dvakrat tedensko v telovadnici ali na prostem;

2. Organizacijo strokovnih predavanj v zvezi s preprečevanjem srčno žilnih bolezni;

3. Strokovno pomoč pri doseganju boljših prehranjevalnih navad;

4. Organizacijo pohodov v naravi z druženjem in dobrodelnimi akcijami;

5. Sistematično merjenje krvnega tlaka in letne preglede maščob in sladkorja v krvi,

6. Vzpodbujanje članov, da sodelujejo v rednih kontrolah pri lečečem zdravniku;

7. Spremljanje učinkov vadbe in drugih preventivnih aktivnosti.

 

 

Povezave

 

Aktualno

PESTRA SEZONA V KORONARNEM DRUŠTVU

Kljub ne povsem prijaznim okoliščinam zaradi epidemije smo se ob koncu marca zbrali na občnem zboru in ga zaključili z druženjem članstva. Zastavili smo si obetaven program in kar takoj začeli z delom. 

 

Več
Ob 10. obletnici društva

 

Zgodilo se je tisti petek, 15. oktobra 2011, zvečer, v večnamenskem prostoru Doma starejših občanov v Ilirski Bistrici. Koronarni bolniki iz Ilirskobistriške občine smo skupaj s  prijatelji ustanavljali svoje koronarno društvo. In ga ponosno ustanovili na ustanovnem občnem zboru. Razrezali smo ustanovitveno rojstno torto in sporočili vsem, ki so nam želeli prisluhniti: delali in trudili se bomo skupaj za naše in vaše zdravje!

 

Več
JUNIJSKI POHOD S SREČANJEM

 

V skladu s Programom dela za leto 2021 smo v Koronarnem društvu Ilirska Bistrica le nekaj
dni po uradni razglasitvi zaključka epidemije, ob zagotovitvi priporočenih preventivnih
ukrepov za naše zdravje, tudi letos izpeljali tradicionalni junijski društveni pohod s srečanjem
članstva.

Več
SPOMINSKA PLAKETA KORONARNEMU DRUŠTVU

 

Občina Ilirska Bistrica praznuje svoj praznik občine 4. junija. Gre za dan spomina na tiste
junijske dni leta 1942, ko so po eni prvih bitk Brkinske čete italijanski okupatorji na območju
občine požgali 7 vasi.

Več